Tapahtumat

YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 22.11.2017

 

SVS:n hallitus järjestää ylimääräisen vuosikokouksen. Kokouksessa esitetään SVS:n toiminnan siirtämistä Elintarviketieteiden Seuraan (ETS) perustettavaan uuteen jaostoon, kuten vuosikokouksessa 30.3.2017 alustavasti keskusteltiin. Esityksen mukaisesti SVS erillisenä yhdistyksenä puretaan, mutta toiminta jatkuu vilja-alan jaostona ETS:ssa. Syy toiminnan siirtämiselle on seuran vähäinen aktiivisuus. Tavoitteena on jatkaa toimintaa vilja-alan asiantuntijoiden yhdyssiteenä entistä aktiivisemmin suuremmassa seurassa, samalla lakivelvoitteiden määrän vähentyessä aktiivien työ voidaan kohdistaa varsinaiseen toimintaan.

Kokouksen ajankohta: 22.11.2017 klo 16.00 alkaen.


Paikka: Elintarviketeollisuusliitto / Huolintatalo, Pasilankatu 2, Helsinki (käynti Palkkatilanportin puolelta).


Ilmoittautumiset tarjoilujen järjestämistä varten viimeistään 15.11.2017 osoitteeseen suomenviljateknikkojenseura@gmail.com.

Kokouksen aluksi ETS:n toiminnanohjaaja Laura Hyvärinen esittelee ETS:n toimintaa ja jäsenetuja. 

 

ESITYSLISTA

 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen sihteerin valinta

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

6. Kokouksen päätösvaltaisuus

7. SVS:n toiminnan siirtäminen ETS:n jaostoon: yhdistymissopimus

• Tulevan jaoston nimi (ehdotus: vilja-alan jaosto)

• Tulevan jaoston säännöt 

• SVS:n varat

• Risto Vasara –säätiön varat ja säännöt

• Jäsenien liittyminen uuteen alajaostoon

• Siirtymävaiheen hallitus

• Muut asiat

8. SVS:n purkaminen 

9. Muut asiat

 

SVS:n purkamisesta äänestetään tässä ylimääräisessä vuosikokouksessa ensimmäinen kerran, ja seuraavassa vuosikokouksessa toisen kerran seuran sääntöjen mukaisesti. Kahden puoltavan äänestyksen jälkeen tehtävään valittu hallitus voi alkaa toiminnan muuttamiseen liittyviin toimenpiteisiin. 

 

Jokaiselta jäseneltä varmistetaan halukkuus liittyä Elintarviketieteiden seuraan ja/tai uuteen vilja-alan jaostoon yhdistyslain (12§) mukaisesti. Liittyminen tullaan tekemään jäsenille mahdollisimman helpoksi ja käytännön järjestelyistä tullaan tiedottomaan erikseen.

 

ETS:n säännöt: http://www.ets.fi/saannot

 

EHDOTUS TULEVAN VILJA-ALAN JAOSTON SÄÄNNÖISTÄ

 

1 § Vilja-alan jaosto toimii Elintarviketieteiden Seura ry:ssä. Jaosto jatkaa 85 vuotta toimineen Suomen Viljateknikkojen Seura ry:n perinteitä.

2 § Jaoston tarkoituksena on vilja-alalla toimivien henkilöiden yhdyssiteenä edistää ja kehittää vilja-alan tiedonvälitystä, koulutusta ja tutkimusta sekä mahdollistaa verkostoitumista elintarvikealan asiantuntijoiden kanssa. Painopisteenä ovat erityisesti viljan teollinen hyötykäyttö ja viljajalosteiden tutkimus, sekä vilja-alan tietotaidon lisääminen jaoston ja seuran jäsenistölle. Jaosto käsittelee vilja-alaa laajana kokonaisuutena pellolta pöytään, jossa edustettuna ovat vilja sekä muita viljelykasveja, kuten muun muassa öljy- ja palkokasvit.

3 § Jaoston jäseneksi voi ilmoittautua Elintarviketieteiden seuran jäsen, joka toimii aktiivisesti vilja-alalla tai on siitä erityisen kiinnostunut.

4 § Toimintamuotoja ovat teemapäivät, seminaarit, koulutustapahtumat ja ekskursiot. Jaosto tiedottaa alan tapahtumista. Yhteistyötä tehdään muiden ETS:n jaostojen ja alan organisaatioiden kanssa. Vuosikokous pidetään ETS vuosikokouksen yhteydessä.

5 § Jaoston toimintaa johtaa johtoryhmä. Jaosto valitsee johtoryhmän ja sen puheenjohtajan vuosittain jaoston jäsenistä, ja Elintarviketieteiden Seuran hallitus vahvistaa johtoryhmän kokoonpanon. Johtoryhmään kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä.

6 § Jaoston käyttöön Suomen Viljateknikkojen Seura ry:ltä siirrettyjen varojen käyttösuunnitelma käsitellään jaoston vuosikokouksessa.

7 § Muutoin noudatetaan Elintarviketieteiden Seuran jäseniä koskevia sääntöjä.