Tapahtumat

Tervetuloa Suomen Viljateknikkojen Seuran mahdollisesti viimeiseen vuosikokoukseen.

SVS:n toiminta ollaan siirtämässä Elintarviketieteiden seuraan (ETS) perustettavaan vilja-alan jaostoon. Siirron tavoitteena on jatkaa toimintaa entistä aktiivisemmin. Ylimääräisessä vuosikokouksessamme 22.11.2017 siirtoa puollettiin yksimielisesti. SVS:n sääntöjen mukaisesti siirto tulee hyväksyä vielä toisessa vuosikokouksessa.

Vuosikokouksen ajankohta: 27.3.2018 klo 16.00 alkaen.

Paikka: Elintarviketeollisuusliitto / Huolintatalo, Pasilankatu 2, Helsinki (käynti Palkkatilanportin puolelta).

Jos siirtoa jälleen puolletaan, ETS:n vilja-alan jaosto perustetaan heti SVS:n kokouksen jälkeen järjestettävässä ETS:n Vilja-alan jaoston perustamiskokouksessa noin klo 17.00 alkaen.

Ilmoittautumiset tarjoilujen järjestämistä varten viimeistään perjantaina 16.3. osoitteeseen suomenviljateknikkojenseura@gmail.com.

------------------------------------------------

ESITYSLISTA - SVS vuosikokous

 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen sihteerin valinta

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

6. Kokouksen päätösvaltaisuus

7. Toimintakertomus vuodelta 2017

8. Vuoden 2017 tilit ja toiminnantarkastajien lausunto

9. Tilipäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen             

10. SVS:n toiminnan siirtäminen ETS:n jaostoon

- Lyhyt esittely (yhdistymissopimus, jäsenet, nimi, säännöt, varat)

-  Päätös (jos myönteinen, käsitellään SVS:n purkamiseen liittyvät työt, ja vuosikokouksen päätyttyä jatketaan ETS:n Vilja-alan perustamiskokouksella.)

 

ESITYSLISTA - ETS Vilja-alan jaoston perustamiskokous (jos SVS:n vuosikokouksessa puolletaan toiminnan siirtämistä)

 

1. Todetaan SVS vuosikokouksen päätös

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

2. Yhdistymissopimus

3. Jaoston nimi (ehdotus: vilja-alan jaosto)

4. Jäsenien liittyminen uuteen jaostoon

5. Jaoston säännöt

6. Jaoston varat ja niiden sijoittaminen

7. Risto Vasara –säätiön varat ja säännöt

8. Jaoston toimintasuunnitelma 2018

9. Jaoston johtoryhmä

10. Muut asiat

------------------------------------------------

Jokaiselta jäseneltä varmistetaan halukkuus liittyä Elintarviketieteiden seuraan ja/tai uuteen vilja-alan jaostoon yhdistyslain (12§) mukaisesti. Liittyminen tullaan tekemään jäsenille mahdollisimman helpoksi ja käytännön järjestelyistä tullaan tiedottamaan erikseen.

ETS:n säännöt: http://www.ets.fi/saannot

 

EHDOTUS TULEVAN VILJA-ALAN JAOSTON SÄÄNNÖISTÄ

1 § Vilja-alan jaosto toimii Elintarviketieteiden Seura ry:ssä. Jaosto jatkaa vuonna 1932 perustetun Suomen Viljateknikkojen Seura ry:n perinteitä.

2 § Jaoston tarkoituksena on toimia vilja-alalla toimivien henkilöiden yhdyssiteenä ja edistää sekä kehittää vilja-alan tiedonvälitystä, koulutusta ja tutkimusta sekä mahdollistaa verkostoitumista elintarvikealan asiantuntijoiden kanssa. Painopisteenä ovat viljan teollinen hyötykäyttö, viljan ja viljajalosteiden tutkimus, sekä vilja-alan tietotaidon lisääminen jaoksen ja seuran jäsenistölle. Jaosto käsittelee vilja-alaa laajana kokonaisuutena pellolta pöytään, jossa edustettuina ovat viljan lisäksi myös muita viljelykasveja mm. öljy- ja palkokasvit.

3 § Jaoston jäseneksi voi ilmoittautua Elintarviketieteiden seuran jäsen, joka toimii aktiivisesti vilja-alalla tai on siitä kiinnostunut.

4 § Jaoston toimintamuotoja ovat mm. teemapäivät, seminaarit ja koulutuspäivät. Yhteistyö alan organisaatioiden ja Elintarviketieteiden Seuran muiden jaostojen kanssa on tärkeää. Vuosikokous pidetään Elintarviketieteiden Seuran vuosikokouksen yhteydessä.

5 § Jaoston toimintaa johtaa johtoryhmä. Jaosto valitsee johtoryhmän ja sen puheenjohtajan vuosittain jaoston jäsenistä. Elintarviketieteiden Seuran hallitus vahvistaa johtoryhmän kokoonpanon. Johtoryhmään kuuluu puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi vähintään kolme jäsentä.

6 § Jaoston budjetin hyväksyy Elintarviketieteiden Seuran hallitus. Jaoston käyttöön siirrettyjen varojen käyttösuunnitelma käsitellään jaoston vuoksikokouksessa.

7 § Muutoin noudatetaan Elintarviketieteiden Seuran jäseniä koskevia sääntöjä.