Yhdistyksemme

Linkkejä

Toimintatarkoitus

Suomen Viljateknikkojen Seura ry:n toimintamuodot ovat vuosi- ja syyskokous. Niiden yhteydessä yleensä pidetään myös miniseminaari, joissa jäsenkunnalle tarjoutuu mahdollisuus tutustua ajankohtaisiin, vilja-alaa koskettaviin aiheisiin ja osallistua niistä käytävään keskusteluun. Näin saadaan myös laajan vilja-alan asiantuntijajoukon näkemyksiä kootuksi yhteen. Myös jokavuotinen kesäretki palvelee tätä tarkoitusta. Samalla jäsenkunnalla on mahdollisuus tutustua erilaisiin alalla toimiviin tutkimus- ja teollisuuslaitoksiin sekä osallistua vapaaseen yhdessäoloon.

Seuran toiminnan tavoitteena on ajankohtaisten aihepiirien ennakkoluuloton käsittely. Tutkimuksellisen ja teknologisen lähestymistavan lisäksi tavoitteena on kauppa-, maatalous- ja yhteiskuntapoliittisten sekä käytännönläheisten näkökulmien huomioiminen. Toiminnan laaja-alaisuutta pyritään myös korostamaan. Viljan kaikkia käyttömuotoja edustavien tahojen entistä aktiivisempi mukaan saanti on niin ikään ollut yksi tavoitteista.

Vuonna 1968 perustetusta, maanviljelysneuvos Risto Vasaran rahastosta jaetaan stipendejä ansiokkaista, vilja-alaa käsittelevistä pro gradu- tai diplomitöistä.

Yhteyksiä muiden maiden vilja-alan asiantuntijoihin ylläpidetään ensisijaisesti Pohjoismaiden Viljateknikkojen Seuran (Nordisk Cerealistförbund, NCF) ja ICC:n (International Association for Cereal Science and Technology) välityksellä.

 

http://cerealist.se/index.html

https://www.icc.or.at/

Säännöt

PDF-tiedostoSaannotSUOMEN VILJATEKNIKKOJEN SEURA ry.pdf (22 kB)
Suomen Viljateknikkojen Seura ry säännöt