Jäsenyys

Jäsenet

Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä tai kunniajäseniä. Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä johtokunnan päätöksen perusteella mainituilla aloilla toimivia henkilöitä. Jäsenmaksu vuodelle 2016 on 20 eur.

Kannattajäseniksi voidaan hyväksyä johtokunnan päätöksen perusteella henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, joilla on mahdollisuus ja halu edistää seuran tarkoitusperiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä kutsua seuran jäsen, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.