Risto Vasaran rahaston stipendi

Suomen Viljateknikkojen Seura ry myöntää maanviljelysneuvos Risto Vasaran rahastosta stipendejä viljatieteen, -teknologian ja -ravitsemuksen alalta tehdyistä ansiokkaista pro gradu -tutkielmista tai diplomitöistä.

Vuonna 2017 jaetaan harkinnan mukaan 3 kpl 500 eur suuruisia stipendejä vuosina 2016-2017 tehdyistä opinnäytetöistä. Vaihtoehtoisesti voidaan myöntää 500 eur suuruinen stipendi matka-avustukseksi opiskelijalle, jolla on posteri tai suullinen esitys ulkomaisessa vilja-alan kongressissa.

Stipendi myönnetään Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan, Aalto yliopiston kemiantekniikan korkeakoulun tai Turun yliopiston biokemian laitoksen tai Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille.

Suomen Viljateknikkojen Seuran johtokunta pyytää tekemään ehdotukset stipendin saajasta 30.09.2017 mennessä sähköisenä osoitteeseen suomenviljateknikkojenseura@gmail.com. Ehdotus saa olla vapaamuotoinen (max. 1 sivu + tiivistelmäliite), mutta sen tulee sisältää lyhyet perustelut ja liitteenä tulee olla opinnäytetyön tiivistelmä. Mikäli opiskelija hakee stipendiä matka-avustukseksi, tulee hakemuksen sisältää linkki kyseisen kongressin sivuille sekä posterin tai suullisen esitelmän tiivistelmä.

Helsingissä, 27.6.2017 SUOMEN VILJATEKNIKKOJEN SEURA RY