Yhteystiedot

Suomen Viljateknikkojen Seuraan / hallituksen jäseniin voit ottaa
yhteyttä Ota yhteyttä -sivulla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse suomenviljateknikkojenseura@gmail.com.

 

Suomen Viljateknikkojen Seura ry
Kati Katina
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
PL 66 (Agnes Sjöberginkatu 2)
00014 Helsingin yliopisto

suomenviljateknikkojenseura@gmail.com

Y-tunnus: 872013590-M